Hirdetmények

Kedves Klubtársak!Az Egyesület közgyűlésének időpontja: 2021.05.29. szombat, 16:00 óra, 
helyszíne: Kiskunfélegyházi modellrepülőtér
A Közgyűlést összehívja: a Kiskunfélegyházi Korona Modellező Sportegyesület 
(6100 Kiskunfélegyháza, Kiskun u. 45.) elnöksége.

Az egyesület Közgyűlése határozatképes, ha azon a tagok legalább fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén megismételt Közgyűlés kerül összehívásra, az eredeti 
napirendi pontok megtárgyalására.
A megismételt Közgyűlés időpontja: 2021.05.29. szombat, 17:00 óra. 
helyszíne: Kiskunfélegyházi modellrepülőtér

Napirendi pontok:
- Az Elnökség éves beszámolója, és az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentése
- Az Egyesület éves költségvetése
- Az Egyesület tagdíjának megállapítása

Az Egyesület Közgyűlése a fentieken kívül más témát is megvitathat és szükség esetén 
határozatot hozhat, ennek feltétele viszont, hogy a kívánt napirendi pontot a 
Közgyűlésről küldött meghívóban szerepeltetni kell. 
Kérem, ha valakinek olyan napirendi pontra van javaslata, ami a fentiek között 
nem szerepel, azt mihamarabb, de legkésőbb 2021.05.21-ig emailen jelezze felém, 
mert erről újabb tájékoztató levelet kell kiküldenünk még a Közgyűlés előtt.

A Közgyűlés során lehetőség lesz az éves egyesületi tagsági díjak és 
(akinek még elmaradt) az MMSz díjak befizetésére is.
 
A Közgyűlést követően vacsorával várunk minden résztvevőt.
  

Üdvözlettel:

a Kiskunfélegyházi Korona Modellező Sportegyesület elnöksége

Kelt: 2021.05.13.